Dispensation til etablering af regnvandsfaskine i Århus Kommune

Publiceret 26-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 47as, Skæring by, Egaa, Havlitvej 10. 8250 Egå, Århus Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/12246.

21/12246 Dispensation til etablering af regnvandsfaskine.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent