Dispensation til etablering af petanquebane i Vordingborg Kommune

Publiceret 19-08-2021

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 20/04453.

20/04453 Dispensation til petanquebane.pdf

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Teamleder