Dispensation til etablering af hævet anlæg til nedsivning af spildevand

Publiceret 27-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.1t, Elsegårde, Ebeltoft Jorder, Kristoffervejen 40, 8400 Ebeltoft, Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10542.

Dispensation til etablering af hævet anlæg til nedsivning af spildevand

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler