Dispensation til etablering af et minivådområde

Publiceret 12-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a, Frederiksdal Hgd., Sandby, Frederiksdalvej 30, 4912 Harpelunde, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00216.

Dispensation til etablering af et minivådområde

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler