Dispensation til etablering af ekstra overdækning af eksisterende anlæg på lukket skydebane

Publiceret 13-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 198, Kær, Ulkebøl, Skydebanevej 5A, Kær Vestermark, 6400 Sønderborg, i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04712.

Dispensation til etablering af ekstra overdækning af eksisterende anlæg på lukket skydebane

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler