Dispensation til delvis hævet nedsivningsanlæg med 2 dæksler

Publiceret 26-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3c, Gærup By, Stagstrup, Gærupør 5, 7752 Snedsted i Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10891.

Afgørelse Dispensation til delvis hævet nedsivningsanlæg med 2 dæksler

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler