Dispensation til arealoverførsel

Publiceret 17-08-2021

Afgørelsen vedrører matr. nr. 13an, Skårup By, Skårup i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13492.

Dispensation til arealoverførsel

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler