Dispensation til arealoverførsel

Publiceret 31-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.193, Kelstrup, Vilstrup, Blokhusskoven 107, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/04076.

Dispensation til arealoverførsel

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler