Dispensation til arealoverførsel i Kerteminde Kommune

Publiceret 30-08-2021

Afgørelsen drejer sig om arealoverførsel fra matr. nr. 2ai til matr. nr. 1c begge Nordskov By, Stubberup.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/04970.

20/04970 Dispensation til arealoverførsel af mindre stykke jord til beboelsesejendom.pdf

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler