Afslag til renovering af bådhus

Publiceret 27-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen på matr.4c, V. Bregninge By, Bregninge, Bølgemose 4, 5970 Ærøskøbing, Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13970.

Afslag til renovering af bådhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler