Afslag til arealoverførsel til en sommerhusgrund af et areal

Publiceret 31-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.6t, Dannemare By, Dannemare, Østervænget 29, 4983 Dannemare i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14047.

Afslag til arealoverførsel til en sommerhusgrund af et areal

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler