Afslag til ændret anvendelse af sommerhus til helårshus i Skive Kommune

Publiceret 25-08-2021

Afgørelsen drejer sig om ejendommen matr. nr. 1p, Nautrup By, Glyngøre, Skovly 20, 7870 Roslev i Skive Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/03807.

21/03807 Afslag på ændret anvendelse fra sommerhus til helårshus.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler