Afslag på godkendelse af udformning og beliggenhed af nyt stuehus, Nyborg kommune

Publiceret 12-08-2021

Afgørelsen vedrører landbrugsejendommen matr. 8c Regstrup By, Aunslev, Skaboeshusevej 178, 5800 Nyborg. Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag på tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at en placering og udformning af stuehuset som beskrevet i ansøgningen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/09551.

Afgørelse vedr. stuehus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent