Afslag på anmodning om ændring af strandbeskyttelseslinjen i Odsherred Kommune

Publiceret 20-08-2021

Afgørelsen drejer sig om ejendommen matr. nr. 15q, Nakke By, Rørvig, Sletterhøjvej 56, 4500 Nykøbing Sjælland, i Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet kan ikke imødekomme anmodning om at ændre forløbet af strandbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens1 § 15, på matr. nr. 15q, Nakke By, Rørvig.

Afgørelsen er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69a, stk. 6, hvorefter Miljø- og Fødevareministeren (delegeret til Kystdirektoratet) kan rette mindre fejl, der er sket ved fastlæggelsen af strandbeskyttelseslinjen.

Afgørelsen kan ikke påklages, jf. § 78, stk. 4, i naturbeskyttelsesloven.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/04020.

21/04020 Afslag på anmodning om ændring af strandbeskyttelseslinjen.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler