Afslag på ændring af strandbeskyttelseslinjen, etablering af grusvej, p-pladser og højbede i Faaborg-Midtfyn kommune

Publiceret 19-08-2021

Afgørelserne vedrører ejendommen matr. nr. 2a, Dyreborg By, Horne, Dyreborgvej 55, 5600 Faaborg, Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på ansøgningen om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 15) på en del af matr. nr. 2a Dyreborg By, Horne. Afgørelsen er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1 og stk. 4.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ansøgning om dispensation til etablering af grusvej, p-pladser og højbede inden for strandbeskyttelseslinjen.

Afslag på ansøgning om ændring af strandbeskyttelseslinjen

Afslag på ansøgning om dispensation etablering af grusvej m.m.

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler