Tilladelse til placering og udformning af beboelsesejendom til landbrug inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 08-04-2021

Der er den 10. marts 2021 søgt om tilladelse til placering og udformning af en beboelsesejendom til et landbrug inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 24, Vonsbæk Ejerlav, Vonsbæk, Bæk Møllenaf 17, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune.

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre den ansøgte beboelse med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/08748

Tilladelse til placering og udformning af beboelsesejendom til landbrug inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler