Tidsbegrænset dispensation til opstilling af 2 mandskabsvogne i forbindelse med nybyggeri, Greve Kommune

Publiceret 21-04-2021

Tidsbegrænset dispensation til opstilling af 2 mandskabsvogne inden for strandbeskyttelseslinjen i forbindelse med nybyggeri på matr. 12ax Greve By, Greve, Blokhusvej 9, 2670 Greve, Greve Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at bibeholde to mandskabsvogne i forbindelse med opførelse af ny bolig på ejendommen. Det stilles som vilkår, at vognene skal fjernes umiddelbart efter afslutningen af byggeriet, dog senest den 5. januar 2022.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/10333

Tidsbegrænset dispensation til opstilling af 2 mandskabsvogne i forbindelse med nybyggeri, Greve Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent