Tidsbegrænset dispensation til en skurvogn i 12 måneder ved botilbuddet ”Kysten”, Guldborgsund Kommune

Publiceret 03-05-2021

Tidsbegrænset dispensation til en skurvogn i 12 måneder i strandbeskyttelseszonen ved botilbuddet ”Kysten” på matr.60b, Nysted Markjorder, Rødsands-revle 2, 4880 Nysted, Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte, således skurvognen skal være fjernet senest den 1. juli 2022.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/10734

Tidsbegrænset dispensation til en skurvogn i 12 måneder ved botilbuddet ”Kysten”, Guldborgsund Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent