Lovliggørende dispensation til bygninger inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 20-04-2021

Der er den 19. februar 2021 søgt om lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til bygninger inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 6h, Blans By, Stokkemarke, Blansvej 30, 4941 Bandholm, i Lolland Kommune.

Kystdirektoratet giver lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00307

Lovliggørende dispensation til bygninger inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler