Genoptagelse af afgørelse om dispensation til opførelse af nyt sommerhus, Aabenraa Kommune

Publiceret 26-04-2021

Genoptagelse af afgørelse om dispensation fra strandbeskyttelses-linjen til opførelse af nyt sommerhus til erstatning for 3 mindre og renovering af anneks på Loddenhøjvej 194 - 200, matr.272 Barsmark, Løjt, Aabenraa Kommune.

Kystdirektoratet ændrer herefter dispensationen af 27. november 2018 til et afslag på dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af sommerhuset som ansøgt. Kystdirektoratet meddeler endvidere afslag på dispensation efter naturbeskyt-telseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det forelagte projekt af 22. marts 2021, idet de her forudsatte terrænmæssige ændringer findes landskabeligt uacceptable.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/09973

Genoptagelse af afgørelse om dispensation til opførelse af nyt sommerhus, Aabenraa Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent