Dispensation til udvidelse af sø

Publiceret 08-04-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3i Fårup By, Lødderup, Faaruplund 11, 7900 Nykøbing M, i Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04290.

Dispensation til udvidelse af sø

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler