Dispensation til udformning og beliggenhed ved genopførsel af helårsbolig, Lolland Kommune

Publiceret 09-04-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udformning og beliggenhed ved genopførsel af helårsbolig på matr.15n, Sandby By, Sandby, Vindøvej 65, Sletnæs, 4912 Harpelunde, Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed principiel dispensation i medfør af naturbeskyt-telseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af den ny bebyggelse med en beliggenhed, ydre udformning og bebyggede arealer som ansøgt. Der meddeles endvidere principiel dispensation til opsætning af solceller på tagflader.
Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/09645

Dispensation til udformning og beliggenhed ved genopførsel af helårsbolig, Lolland Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent