Dispensation til terrænændringer i forbindelse med genopretning af strandeng inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 07-04-2021

Der er den 18. maj 2020 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til terrænændringer i forbindelse med genopretning af strandeng inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 24g, Østermarie, Randkløvevej 30, 3751 Østermarie i Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04379

Dispensation til terrænændringer i forbindelse med genopretning af strandeng inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Karin Jølk Ravn-Jonsen

Sagsbehandler