Dispensation til plantning af frugttræer og etablering af drænvandsreservoir til vanding, Lolland Kommune

Publiceret 08-04-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til plantning af frugttræer på matr. 11a og 11g Østerby By, Fejø og etablering af drænvandsreservoir til vanding på matr.11e, Østerby By, Fejø, Skovvej 35, 4944 Fejø, Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og 4, jf. § 15, til plantning af frugttræer samt til etablering af drænvands-reservoir som ansøgt, dog uden etablering af en ø i bassinet. Dispensationen meddeles på nedennævnte vilkår.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/06512

Dispensation til plantning af frugttræer og etablering af drænvandsreservoir til vanding, Lolland Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent