Dispensation til opsætning af to informationsskilte

Publiceret 16-04-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 9h Mosede By, Karlslunde, Mosede Strandvej 87, 2670 Greve, samt på matr. nr. 10ai Karlslunde By, Karlslunde, Karlslunde Strandvej 83, 2690 Karlslunde, i Greve Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/05150.

Dispensation til opsætning af to informationsskilte

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler