Dispensation til opsætning af shelter inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 13-04-2021

Der er den 27. januar 2021 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til at opsætte et shelter inden for strandbeskyttelseslinjen på Hjortø, ejendommen matr. 2h Hjortø, Svendborg Jorder, Hjortø Brovej, 5700 Svendborg i Svendborg kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/03576

Dispensation til opsætning af shelter inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler