Dispensation til opsætning af pavillon til undervisningsformål

Publiceret 08-04-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a Bredeshave, Snesere i Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af pavillon, som ansøgt. Dispensationen er tidsbegrænset til 5 år, således at pavillonen i sin helhed skal være fjernet den 31. december 2026. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04297.

Dispensation til opsætning af pavillon til undervisningsformål

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler