Dispensation til mindre terrænændringer ved sommerhus og regnvandsfaskine, Hedensted Kommune

Publiceret 06-04-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til mindre terrænændringer ved sommerhus og regnvandsfaskine - matr. 54r Klakring by, Klakring Bjørnsknudevej 56, 5130 Juelsminde i Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. §

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/08870

Dispensation til mindre terrænændringer ved sommerhus og regnvandsfaskine, Hedensted Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent