Dispensation til midlertidig autocamperplads på Bornholm

Publiceret 29-04-2021

Dispensation til midlertidig autocamperplads inden for strandbeskyttelseslinjen i forbindelse med Folkemødet på Bornholm 2021 på ejendommen matr. nr. 72b Rø - Helligdomsvej 9, 3760 Gudhjem, Bornholms Regionskommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/07181.

Afgørelse - dispensation til midlertidig autocamperplads.pdf

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler