Dispensation til LAR-løsning til overflade-vand, Ringkøbing-Skjern Kommune

Publiceret 07-04-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til LAR-løsning til overflade-vand på matr.58a, Den nordlige Del, Velling, udkanten af Ringkøbing By, i Hebeltoft, Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af de ansøgtegrøfter som beskrevet i redegørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00388

Dispensation til LAR-løsning til overflade-vand, Ringkøbing-Skjern Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent