Dispensation til genopførsel af kolonihavehus, Vejle Kommune

Publiceret 15-04-2021

Dispensation til genopførsel af kolonihavehus inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.17, Nørreskoven, Vejle Jorder, Banestien 10, 7100 Vejle, Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af kolonihavehuset med den ansøgte udformning og placering.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/10134

Dispensation til genopførsel af kolonihavehus, Vejle Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent