Dispensation til genopførsel af en beboelsesejendom, samt nedlægning af jordvarme, inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 08-04-2021

Der er den 16. marts 2020 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til genopførsel af en beboelsesejendom, samt nedlægning af jordvarme, inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 150, Skelde, Broager, Skeldekobbel 37, 6310 Broager, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04328

Dispensation til genopførsel af en beboelsesejendom, samt nedlægning af jordvarme, inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler