Dispensation til genopførelse delvis nedbrændt af bolig inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 23-04-2021

Der er den 3. marts 2021 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til genopførelse af delvist nedbrændt hotel inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1aa, Bjørnemose Hgd., Tved, Bjørnemosevej 40, 5700 Svendborg, i Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse. Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 1, jf. § 15, til etablering af hævet terrasse.

NB: Afgørelsen er genudsendt den 26-04-2021 med en mindre rettelse. Afgørelsen af 26. april erstatter den tidligere udsendte afgørelse

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/08104

Afgørelse

Bjørnemosevej 40 - 3.01 Facade mod Gård - Opmåling

Bjørnemosevej 40 - 3.02 Facade mod Vandet - Opmåling

Bjørnemosevej 40 - 3.03 Gavl mod Vest Opmåling

Bjørnemosevej 40 - 3.04 Gavl mod Øst Opmåling

Bjørnemosevej 40 - 3.05 Facade mod Gård Fremtidig

Bjørnemosevej 40 - 3.06 Facade mod VandetFremtidig

Bjørnemosevej 40 - 3.07 Gavl mod Vest Fremtidig

Bjørnemosevej 40 - 3.08 Gavl mod Øst Fremtidig

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler