Dispensation til genopførelse af trappe

Publiceret 27-04-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7ce og 7h, Vejby by, Vejby, Ved Skrænten 0 og Rågelejevej 102, 3210 Vejby, i Gribskov Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/05841.

Dispensation til genopførelse af trappe

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler