Dispensation til genopførelse af sommerhus og garage samt arealoverførsel, Middelfart Kommune

Publiceret 06-04-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af sommerhus og garage samt arealoverførsel vedr. matr.48d, Vejlby By, Vejlby, Klintholmvej 59, 5500 Middelfart, Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelsen af sommerhuset med udhuse mv. samt arealoverførslen som ansøgt og beskrevet i redegørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00044

Dispensation til genopførelse af sommerhus og garage samt arealoverførsel, Middelfart Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent