Dispensation til genopførelse af anneks/fritidsbolig - Syddjurs Kommune

Publiceret 15-04-2021

Dispensation til genopførelse af anneks/fritidsbolig inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. 14ez Følle By, Bregnet, Strandvejen 51, 8410 Rønde. Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af en ny fritidsbolig/anneks som ansøgt.

Ved henvendelse om sagsnummer venligst oplys sagsnummer 21/10105

Dispensation til genopførelse af anneks-fritidsbolig - Syddjurs Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent