Dispensation til forstærkning af spærring på det sydlige dige ved Skive/Karup, Skive Kommune

Publiceret 14-04-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til forstærkning af spærring på det sydlige dige ved Skive/Karup Å, matr.14aq. Glattrup, Skive Jorder By, Skive, og matr.14go, Glattrup, Skive Jorder By, Skive. Skive Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til forstærkning af afspærringen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/10090

Dispensation til forstærkning af spærring på det sydlige dige ved Skive-Karup, Skive Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent