Dispensation til faciliteter i forbindelse med surfskole på Balka Strand

Publiceret 29-04-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 236cb, Bodilsker, på Bal strand, i Bornholms Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af telt på op til 40 m2, to markeringsflag og et skilt på max 1 x 1 meter. Kystdirektoratet bemærker, at dispensationen er gældende for en del af året (1. juni til 30. september) i årene 2021-2023. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/04036.

Dispensation til faciliteter i forbindelse med surfskole på Balka Strand

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler