Dispensation til etablering af vej inklusive belysning og afvanding

Publiceret 07-04-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 77 Græse By, Græse i Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte vejanlæg, nedsivning og belysning. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/05472.

Dispensation til etablering af vej inklusive belysning og afvanding

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler