Dispensation til etablering af grøft

Publiceret 07-04-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2a, Elkær Gde., Alstrup, Anneksvej 20, 9640 Farsø, i Vesthimmerlands Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04267.

Dispensation til etablering af grøft

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler