Dispensation til etablering af et minivådområde

Publiceret 29-04-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a, Vargårde, Hejls, Vargårdevej 80, 6094 Hejls, i Kolding Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00214.

Dispensation til etablering af et minivådområde

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler