Dispensation til etablering af en fjernvarmeledning

Publiceret 29-04-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4b Glattrup, Skive Jorder og ejendommene matr.nr. 88, 15a, 8h og 5q, Dommerby By, Dommerby, i Skive Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00130.

Dispensation til etablering af en fjernvarmeledning

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler