Dispensation til etablering af drænvandsreservoir til vanding af frugtplantage på landbrugsejendom, Lolland Kommune

Publiceret 08-04-2021

Dispensation til etablering af drænvandsreservoir på 17.000 m³ til vanding af frugtplantage på landbrugsejendom matr.25v, Vesterby By, Fejø, Herredsvej 143, 4944 Fejø, Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af drænvandsreservoir som ansøgt samt til etablering af brønddæksel mod stranden. Dispensationen meddeles på nedenstående vilkår.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/09257

Dispensation til etablering af drænvandsreservoir til vanding af frugtplantage på landbrugsejendom, Lolland Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent