Dispensation til et sikkerhedshegn og ændret placering af skydehus på flugtskydebane

Publiceret 13-04-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11g og 11z Rørvig By, Rørvig, Søndervangsvej 37, 4581 Rørvig, i Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/05209.

Dispensation til et sikkerhedshegn og ændret placering af skydehus på flugtskydebane

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler