Dispensation til en gangbro inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 20-04-2021

Vallensbæk Kommune har den 24. november 2020 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til anlæg af klimasikringsprojekt og oplevelsessti inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 23ak og matr. nr 95, Vallensbæk By, Vallensbæk, Vallensbæk Strandvej 125, 2665 Vallensbæk, i Vallensbæk Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte gangbro over paddeskrabet.

Ved hnvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/09848

Dispensation til en gangbro inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Karin Jølk Ravn-Jonsen

Sagsbehandler