Dispensation til delvis hævet terrasse

Publiceret 07-04-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 10d, Vejlby By, Vejlby, Stellanovavej 22, 5500 Middelfart, i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, nr. 3, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04894.

Dispensation til delvis hævet terrasse

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler