Dispensation til at genopføre en helårsbolig, Haderslev Kommune

Publiceret 23-04-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at genopføre en helårsbolig på ejendommen matr. nr. 17, Sønderballe, Hoptrup, Sønderballe Hoved 38, 6100 Haderslev, i Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 9 og 10, jf. § 15, til genopførelse af helårsbeboelsen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/06381

Dispensation til at genopføre en helårsbolig, Haderslev Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent