Dispensation til at afholde madevent

Publiceret 29-04-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8q, Flade By, Flade, i Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/06583.

Dispensation til at afholde madevent

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler