Dispensation til 2 redningskranse - Løgismose Strand, Assens Kommune

Publiceret 09-04-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til 2 redningskranse -- Løgismose Strand, matr.10g, Løgismose Hgd., Haarby og 11a, Løgismose Hgd., Haarby, Løgismose Skov 7 og Løgismose Skov 13, 5583 Haarby, Assens Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til opsætningerne som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/09863

Dispensation til 2 redningskranse - Løgismose Strand, Assens Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent