Ansøgning om dispensation til etablering af handicapvenlig sti, Thisted Kommune

Publiceret 27-04-2021

Ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af handicapvenlig sti på matr.8l, Fårtoft By, Thisted, Fårtoftvej, 7700 Thisted, Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Det forudsættes at stiens belægning holdes i en farvetone, så den ikke står i kontrast til områdets naturlige farver.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/01118

Ansøgning om dispensation til etablering af handicapvenlig sti, Thisted Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent